Przy budowie maszyn i urządzeń wykorzystujemy znakomite rozwiązania oparte na Raspberry Pi. Sterowanie automatyki za pomocą Raspberry Pi niesie z sobą wiele korzyści, takich jak Łatwość programowania, ogromna ilość modułów rozszerzeniowych i POWALAJĄCO NISKA CENA. Raspberry Pi jest kompletnym komputerem o miniaturowym rozmiarze, wyposażonym w system Linux i szereg oprogramowania Open Source. Licencja Raspberry Pi pozwala na używanie i rozpowszechnianie urządzeń do zastosowania komercyjnego bez żadnych opłat. 

Pisanie programów może odbywać się za pomocą dowolnego języka (głównie Python lub C), a darmowe biblioteki (na przykład OpenCV do przetwarzania obrazów - image processing) dają nieskończone możliwości zastosowania. 

Różnice cenowe są kolosalne. Dla przykładu:

Sterownik PLC Siemens S7-1212C: 1500 zł (bez dodatkowych modułów)
Raspberry Pi : 110 zł (Ethernet, WiFi, HDMI, piny wejścia i wyjścia, USB, kompletny system Linux, w tym również Libre Office)

Panel dotykowy do Siemens-a (HMI KTP400Basic): 1700 zł
Panel dotykowy do Raspberry: 190 zł

Dodajmy jeszcze, że Raspberry może z powodzeniem współpracować ze standardowymi sterownikami, komunikować się z komputerami PC i używać normalnych przemysłowych czujników.

Samo Raspberry posiada oznaczenie CE, a wykonywane przez nas urządzenia są zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/EC